Regnskab
Regnskab
           

Regnskab 2016

         
           
           
  2016   2015    
           
Tekst Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter  
           
Indtægter:          
           
Kontingent 6450,00   7650,00    
Kontant Kontingent 450,00        
           
           
Indtægter i alt 6900,00   7650,00    
           
Udgifter:          
           
Opsat skilte Børn   800,00      
Web -Forening   735,00      
Generalforsamling          
Kontorartikler/   908,00   449,00  
Teltleje - Sommerfest   5500,00   5500,00  
Horst Master   45,00   45,00  
Sommerfest /Div        154,00  
Bestyrelsesmøder/Arbejdshold          
Servicegebyr Giro/FIK   300,00   300,00  
Sommerfest - Leje Stole/Borde   960,00   960,00  
Gebyr Bank          
Container   2272,94   1913,00  
Hjemmeside/Svea   812,00   812,00  
Annonce/Loppemarked       944,00  
Girokort - nye          
           
Udgifter i alt   12332,00   11077,00  
           
Overskud / Underskud   2732,00 3427,00    
           
Årets resultat.:   2732,00 3252,00    
           
Kontantbeholdning   724,00 274,00    
Bank   29447,77 35491,00    
           
Aktiver i alt   30171,77 38.235,00    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Klik her for at få dit eget GoMINIsite