Regnskab
Regnskab
 
GRUNDEJERFORENINGEN  
"SVEA"  
ÅRSREGNSKAB  2018.  
                 
    2018   2017      
                 
Konto nr. Tekst Indtægter Udgifter   indtægter Udgifter    
                 
  Indtægter:              
                 
  Kontingent 7500,00     6.150,00      
  Indbetalt sommerfest       2.100,00      
                 
                 
  Indtægter i alt 7500,00     8.250,00      
                 
  Udgifter:              
                 
  Kontingent              
  Web Forening              
  Generalforsamling              
  Kontorartikler   1208,00     908,00    
  Vask         1.208,00    
  Servicegebyr Giro   225,00     300,00    
  Gaver / Blomster         152,00    
  Stole og borde         800,00    
  teltleje         5.500,00    
  Horstmaster   45,00     45,00    
  Helstegt gris 8725         8.725,00    
  Container   2111,00     3.819,00    
  Hjemmeside   812,00     812,00    
                 
  Udgifter i alt   4401,00     22.269,00    
                 
  Overskud / Underskud   kr. 3.099,00     14.169,00    
                 
  Årets resultat.:   kr. 5.514,50   kr. 14.019,00      
                 
  Kontantbeholdning kr. 2.024,00     724,00      
  Bank kr. 17.116,98     29.447,77      
                 
  Aktiver i alt 19.140,98     kr. 30.171,77      
                 
                 
                 
                 
Bilagene er kontrolleret og fundet iorden    
Evt. bemærkninger se bagsiden.    
Rønne  d. ___07. sept._______  2019.    
____________________________________    
Bilagskontrolant.    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
           
Klik her for at få dit eget GoMINIsite